kariantti-kallio-1.jpg

Anesthesiologist Kariantti Kallio at work in the L'Arche de Kigobe trauma centre
Anesthesiologist Kariantti Kallio at work in the L'Arche de Kigobe trauma centre