Fieldset
Tuff start i livet
Jag och ett av barnen i byn.
Jag och ett av barnen i byn.

Jag och ett av barnen i byn.

En späd fyraåring med ledsen blick, akut undernärd och sjuk i tuberkulos har etsat sig fast i mitt minne. Hennes tuberkulos kräver behandling, men för det måste hon åka till staden en bit bort. Flickans mycket unga mamma lämnar – som så många andra kvinnor här – normalt inte hemmet och har aldrig varit i staden. På min fråga om inte pappan kan följa med sin dotter svarar hon ”jag har en dålig make”. Tolken nickar förstående; en dålig make är inget ovanligt men hos mig knyter det sig i bröstet.

En dålig make. En dålig pappa. En förtvivlat dålig utgångspunkt. En mamma som nekats utbildning och gifts bort redan som barn finner sig själv i en familj utan inkomst, hon ser skörden förgås och barnen svälta men kan inget göra. Det blir uppenbart att tuberkulos inte är det enda denna lilla varelse kommer att tvingas kämpa mot.